БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА
 

Бизнесинкубаторът е център за развитие на малки предприятия. Той подпомага стартиращи микро и малки предприятия и такива фирми, които искат да разширят дейността си и да разнообразят своята продукция. За тях се предоставят помещения под наем при облекчени условия в сградата на Бизнес инкубатора. Максималния престой в Бизнесинкубатора е 3 години.

Бизнесинкубаторът предлага:
- Обновени помещения под наем
- Наеми на преференциални цени
- Ползване на обще обслужващ офис
- Конферентна зала
- Интернет център
- Рекламиране дейността на фирмата наемател
- Достъп до всички услуги на Бизнесцентър Нова Загора

Основната цел на Бизнесинкубатора е да предостави на наемателите си многофункционални помещения, предназначени за развиване на услуги и производство. Ниският наем, естетичния вид на сградата и добрите условия, които тя предлага, възможността за ползване на всички услуги на Бизнесцентъра, могат да бъдат стимул за фирми в период на разширение или в началото на своята дейност.

Обучения
Бизнесинкубатор
Екип
Полезни връзки
БИЗНЕСИНКУБАТОР