БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА
 

 

СНЦОП "БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР - Нова Загора"

разполага с висококвалифициран и мотивиран екип, с натрупан опит и специфични познания в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите, счетоводството, информационните технологии, селското стопанство и връзките с обществеността.

 

Обучения
Бизнесинкубатор
Екип
Полезни връзки
ЕКИП