БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА
 

СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора" предлага финансов лизинг за закупуване на производствено оборудване, селскостопанска техника или съоръжения за извършване на услуги.

 

ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

- Максимален размер - до 25 000 евро без ДДС.
- Гратисен период - до 9 месеца
- Годишна лихва - 11 % плюс надбавка в зависимост от кредитоспособността на клиента
- Максимален срок за погасяване - до 5 години
- Първоначална вноска - минимум 20 на сто от стойността на закупеното оборудване
- Изплащането се извършва на равни месечни вноски
- Размерът на лизинговите вноски покрива цената на закупуване, транспортните разходи, митническите сборове, данъци и съответната лихва
- Гаранция: Застраховка на оборудването в полза на СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора"

Лизингова схема
Обучения
Бизнесинкубатор
Екип
Полезни връзки
ЛИЗИНГОВА СХЕМА