БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА
 
Обучения

!!! БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ЗА ЗАЕТИ И САМОНАЕТИ ЛИЦА !!!

Център за професионално обучение към "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор-Нова Загора" е включен в списъка на одобрените доставчици на услуги за обучения по професионална квалификация на заети и самонаети лица, съгласно чл. 7, ал. 2 и ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009г. по приоритетни оси 1 и 2, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

Съгласно този списък Бизнесцентър/Бизнесинкубатор-Нова Загора (под номер 218 в списъка) може да провежда обучения (безплатни) за заети и самонаети лица по ваучерната система към Агенцията по заетостта за следните КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:
Ключова компетенция 2 - Общуване на чужди езици
               Наименование на обучението - Английски език за българи - I част
3 нива по 100 уч.часа
Ключова компетенция 4 - Дигитална компетентност
               Наименование на обучението - Работа в Windows XP, MS Office Word 2003,MS Office Excel 2003, работа в интернет - 70 уч.часа

Съгласно този списък Бизнесцентър/Бизнесинкубатор-Нова Загора (под номер 220 в списъка) може да провежда обучения (безплатни) за заети и самонаети лица по ваучерната система към Агенцията по заетостта за следните професии:
виж списък с професиите

За тази цел всяко физическо лице може да подаде заявление в местното бюро по труда за обучение по дадената професия, като посочи Бизнесцентър/Бизнесинкубатор-Нова Загора за обучителна организация
След завършване на безплатното обучение, лицето ще получи легитимен документ за завършено професионално обучение, който ще му послужи при необходимост.

Бизнесцентър/Бизнесинкубатор предлага още:

Обучение " Започни собствен бизнес"
"Започнете вашия бизнес" е практическа учебна програма на принципа "стъпка по стъпка", предназначена за бъдещи собственици на малки фирми, които желаят да започнат нов бизнес. Тя предлага основните принципи за развитието на жизнеспособна бизнесидея, като прави оценка на нейните финансови и икономически възможности, и последващите стъпки за започване на малък бизнес.
Учебният материал се състои от Наръчник - І-ва и ІІ-ра част и Работна тетрадка. Обучението се допълва от практическа бизнесигра.
Продължителност на курса - 40 учебни часа

Учебният материал е публикуван в рамките на проект BUL/00/005 на Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие, София- България


Обучение "Компютърна грамотност и работа с Интернет"
"Компютърна грамотност и работа с Интернет" е курс за начинаещи в областта на комютърната техника.
Обучението включва изучаване на операционни ситеми и по специално "WINDOWS XP", програма за обработка на документи "Microsoft WORD" и програма за електронно изчислителни таблици "Microsoft EXCEL", както и работа с Интернет. Завършилите курса могат успешно да се справят с предизвикателствата свързани с използване на компютърна техника вкъщи и на работното място.
Продължителност на курса - 70 учебни часа.

Издава се удостоверение за професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).

Обучение "Английски език"

Провежда се по система на на BBC. Включва следните нива:
- начинаещи
- средно напреднали
- напреднали.
Всяко ниво включва по 90 учебни часа.
Издават се удостоверения за професионално обучение по английски език на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).

Обучение "Сервитьор-барман"
Изучават се модулите:
- стокознание на хранителните продукти,
- технология на кулинарната продукция,
- сервиране, барманство.
В рамките на курса се изучава и английски език в рамките на 90 учебни часа.

Продължителност на курса - 330 учебни часа.

При успешно завършване на курса се издава свидетелство за
професионално обучение на базата на лицензия No 200312111 от "Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение" (НАПОО).

Обучение "Готвач"
Изучават се модулите:
- стокознание на хранителните продукти,
технологията на кулинарната продукция, икономика, документация и отчетност.

 

 
Обучения
Бизнесинкубатор
Екип
Полезни връзки
ОБУЧЕНИЯ