БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА
 
ЗА НАС

"Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора"
е Сдружение с нестопанска цел в обществена полза създадено през 2000г. по Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" /JOBS/ на Министерството на труда и социалната политика, с подкрепата на Програмата на ООН за развитие в България.
Мисия
Да изградим благоприятен предприемачески климат чрез финансова подкрепа, знания и бизнес контакти, като спомогнем за създаване на постоянни работни места и проспериращи малки фирми.

СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора"
е член на Асоциация “Национална мрежа за бизнес развитие”- сдружение на организациите подпомагащи малкия бизнес и предприемачеството в България. Целта на НМБР е създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.
СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора" работи в подкрепа на:

  • Действащи микро и малки предприятия

  • Земеделски производители

  • Държавни, частни и неправителствени организации на местно ниво

  • Регистрирани безработни лица

Предлагаме:
Професионални консултации и съвети за стартиране и развитие на собствен бизнес
Специализирани курсове и програми за обучение, насочени към повишаване на нивото на предприемаческата култура
Финансова подкрепа за настоящи и бъдещи предприемачи и селскостопански производители
Производствени помещения и офиси за стартиращ и развиващ се бизнес

За нас
Обучения
Бизнесинкубатор
Екип
Полезни връзки
Трудова борса

 

Агро Информационен център - Пловдив